KURSY

Kursy dla dzieci 8-12 lat

 

Czytam Szybko

 

Kurs ma na celu:

 • zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia rozumienia,
 • nabycie umiejętności koncentracji,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • naukę rysowania,
 • eliminację błędów ortograficznych,
 • wprowadzenie ćwiczeń z kinezjologii wg Denisona usprawniających m.in. pracę mózgu, techniki pamięciowe, Mapy Myśli…
 • Te i wiele innych ćwiczeń dadzą podstawy do dalszej efektywnej nauki, a nauka nie będzie kojarzyła się ze stresem i ciężką pracą, a będzie czymś przyjemnym!

 

Kursy dla młodzież i dorosłych

 

Kurs podstawowy sześciotygodniowy

Co osiągniesz?

 • Zwiększysz swoje tempo czytania minimum pięciokrotnie z dużym stopniem zrozumienia czytanego tekstu.
 • Poznasz techniki pamięciowe i metody efektywnego uczenia się, które skrócą Twój czas nauki minimum trzykrotnie.
 • Nabędziesz umiejętności relaksacji i koncentracji wyższego stopnia.
 • Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć długotrwałą.
 • Poprzez Mentalny Trening Aktywizujący rozwiniesz swoje możliwości intelektualne.
 • Nauczysz się pozytywnego myślenia i właściwych motywacji do nauki i pracy.
 • Nauczysz się planowania i gospodarowania własnym czasie

 

Kurs Nowoczesne strategie uczenia

 

Program:

 • poszerzanie pola widzenia,
 • ćwiczenie pamięci fotograficznej,
 • „wspomaganie oka”,
 • eliminacja subwokalizacji,
 • skracanie czasu przyswajania jednostki informacyjnej,
 • indywidualne wzorce myślenia (IWM) – rozpoznanie własnego wzorca, czyli, jaki sposób uczenia się jest skuteczny dla mnie,
 • sporządzanie map myśli,
 • poznanie podstawowych technik zapamiętywania,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • gimnastyka mózgu (elementy kinezjologii edukacyjnej),
 • żonglowanie.

 

Korzyści:

 • wzrost tempa czytania,
 • sprawniejsza pamięć,
 • szybsze przetwarzanie informacji,
 • wyższa sprawność intelektualna,
 • lepsza jakość myślenia.

 

Kursanci otrzymują komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik, teksty, testy) i inne pomoce dydaktycznie.

Uczestnicy kursu: pracownicy, studenci

 

Czas trwania: 16 godzin

 

 

 

Kurs dla zaawansowanych

 

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności, a także ich podwyższenie.

Program kursu zawiera ćwiczenia o zwiększonym stopniu trudności. Pojawiły się nowe ćwiczenia m.in. “test na określenie zdolności do czytania fotograficznego”, “jak czytać z monitora komputerowego”. Zwiększony został nacisk na stopień rozumienia czytanych tekstów.

Uczestnicy kursu: osoby, które ukończyły kurs podstawowy

Czas trwania: 3 miesiące, zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu po 2 godziny z prowadzącym i lekcje do wykonania samodzielnego w domu

 

Kurs Masz wspaniałą pamięć

 

Korzyści:

 • Szybko i skutecznie opanujesz podstawowe techniki pamięciowe.
 • Poznasz technikę sporządzania Map Myśli – rewelacyjną metodę notowania.
 • Nauczysz się żonglować.
 • Poprawisz koncentrację.
 • Opanujesz sztukę relaksacji.

Kurs w formie warsztatów: 4 godz. w sobotę i 4 godz. w niedzielę.

Uczestnicy kursu: młodzież i dorośli

 

Czas trwania: 8 godzin

 

 

Kurs podstawowy weekendowy

 

Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele (wg ustaleń z kursantami) po 6 godzin dziennie, razem 24 godziny. Ponadto kursanci wykonują samodzielnie w domu zadania w zeszytach ćwiczeń – trzy lekcje w każdym tygodniu.

Co osiągniesz?

 • Zapoznasz się z metodami eliminującymi złe nawyki i błędy czytelnicze, poznasz technikę czytania efektywnego, a tym samym zwiększysz swoje tempo czytania minimum pięciokrotnie.
 • Otrzymasz wskazówki stosowania w procesie uczenia się technik pamięciowych (w tym Map Myśli), które skrócą Twój czas nauki.
 • Nabędziesz umiejętności relaksacji i koncentracji wyższego stopnia.
 • Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć.

 

Uczestnicy kursu: studenci i dorośli

 

Czas trwania: 4 soboty lub niedziele po 6 godzin

 

 

Kurs technik pamięciowych, czyli jak poprawić pamięć w jeden weekend

 

Korzyści:

 • Szybko i skutecznie opanujesz podstawowe techniki pamięciowe.
 • Poznasz technikę sporządzania Map Myśli – rewelacyjną metodę notowania.
 • Nauczysz się żonglować.
 • Poprawisz koncentrację.
 • Opanujesz sztukę relaksacji.
 • Kurs w formie warsztatów: 4 godz. w sobotę i 4 godz. w niedzielę.

Uczestnicy kursu: młodzież i dorośli

 

Czas trwania: 8 godzin

 

 

Szkolenia dla firm

 

Kurs Nowoczesne Strategie Uczenia Się

Program:

 • poszerzanie pola widzenia,
 • ćwiczenie pamięci fotograficznej,
 • „wspomaganie oka”,
 • eliminacja subwokalizacji,
 • skracanie czasu przyswajania jednostki informacyjnej,
 • indywidualne wzorce myślenia (IWM) – rozpoznanie własnego wzorca, czyli, jaki sposób uczenia się jest skuteczny dla mnie,
 • sporządzanie map myśli,
 • poznanie podstawowych technik zapamiętywania,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • gimnastyka mózgu (elementy kinezjologii edukacyjnej),
 • żonglowanie.

Korzyści:

 • wzrost tempa czytania,
 • sprawniejsza pamięć,
 • szybsze przetwarzanie informacji,
 • wyższa sprawność intelektualna,
 • lepsza jakość myślenia.

Kursanci otrzymują komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik, teksty, testy) i inne pomoce dydaktycznie.

Uczestnicy kursu: pracownicy, studenci

 

Czas trwania: 16 godzin w systemie weekendowym

 

Kurs Wakacyjny

 

Co osiągniesz?

 • Zwiększysz swoje tempo czytania minimum pięciokrotnie z dużym stopniem zrozumienia czytanego tekstu.
 • Poznasz techniki pamięciowe i metody efektywnego uczenia się, które skrócą Twój czas nauki minimum trzykrotnie.
 • Nabędziesz umiejętności relaksacji i koncentracji wyższego stopnia.
 • Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć długotrwałą.
 • Poprzez Mentalny Trening Aktywizujący rozwiniesz swoje możliwości intelektualne.
 • Nauczysz się pozytywnego myślenia i właściwych motywacji do nauki i pracy.
 • Nauczysz się planowania i gospodarowania własnym czasem.
 • Istnieje możliwość płacenia w ratach.

Uczestnicy kursu: dzieci, młodzież, dorośli

 

Czas trwania: 4 tygodnie